Categoria: Experiències

Reflexions dels mòduls i sessions del curs

Reflexions Mòdul 1

Què m’emporto d’aquest mòdul a la meva pràctica educativa? Conèixer de manera més profunda la implementació dels nous currículums, on es destaquen sis vectors (educació competencial, la qualitat de…

Experiències