El meu Symbaloo

symbaloo

Fonts informació

Desenvolupament de la competència digital dels estudiants

L’objectiu de la proposta de mSchools App Education és fomentar l’aprenentatge de la programació i l’emprenedoria mitjançant el desenvolupament de projectes d’aplicacions mòbils que ofereixin solucions a problemes reals…

CDD-B1

HIGIENE DIGITAL

Una part escrita on s’exposa la tasca que has realitzat. Què és la higiene digital? La higiene digital fa referència a la pràctica d’adoptar i mantenir hàbits saludables i…

CDD-B1

MODELAT D’ARQUITECTURA i ESTRUCTURES

Tasca 1: Quins tipus de software BIM existeixen al mercat? Quins tipus de software BIM existeixen al mercat? Quins són els programes BIM més utilitzats? Per a què…

CDD-B1

Seguiment i suport a l’alumnat

El repte com a docent és avaluar perquè l’alumnat pugui aprendre i es mantingui connectat a l’aprenentatge. A continuació, es mostren les actuacions que porto a terme per…

CDD-B1

Frases y reflexiones para maestros y educadores

CDD-B1

IA generativa

En primer lloc, he de dir que és el primer cop que faig servir una eina de IA generativa per crear un vídeo automàticament, i cal dir que…

CDD-B1

Les deep fakes a la societat

Les deepfakes són una forma de manipulació d’imatges i vídeos que utilitza tècniques d’aprenentatge profund per substituir o superposar contingut existent amb altres continguts generats artificialment. Aquesta tecnologia…

CDD-B1

L’ús de la IA a l’educació

La intel·ligència artificial, en endavant IA, és un camp de la informàtica que s’enfoca en crear sistemes que puguin realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana, com l’aprenentatge,…

CDD-B1

M1 – Activitat 1.2. – L’ús dels mòbils als centres educatius

GUIA PER A LA SESSIÓ AUTOGESTIONADA SOBRE L’ÚS DELS MÒBILS ALS CENTRES EDUCATIUS

CDD-B1

El telèfon mòbil a peu d’aula: de la dependència a la independència

Si volem evitar la dependència del dispositiu, eduquem en la independència de l’aparell amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.

Fonts informació, Pendents