El meu Symbaloo

symbaloo

General

Àmbit 6: Desenvolupament de la competència digital dels estudiants

Per acabar, a l’últim àmbit vam abordar el desenvolupament de la competència digital dels i les estudiants. Actualment, hem de ser conscients que el nostre alumnat està constantment…

CDD - B2

Àmbit 5: Empoderament dels estudiants

És important acompanyar a l’alumnat a empoderar-se i la millor manera és dissenyar activitats que els ajudin a fer-ho i oferir-los les eines necessàries per aconseguir-ho. Per empoderar al nostre…

CDD - B2

Àmbit 4: Avaluació i retroacció

L’avaluació és reconeguda com un dels principals factors per a la millora de la qualitat educativa. No només hem d’avaluar a l’alumnat i a les seves produccions, sinó…

CDD - B2

Àmbit 3: Ensenyament i aprenentatge

En aquest àmbit vam treballar com incorporar les eines digitals a les aules per treballar amb el nostre alumnat. Si ensenyar no és una tasca fàcil, amb l’ús…

CDD - B2

Àmbit 2: Continguts digitals

Com a professionals de l’educació hem d’estar en constant contacte amb les eines i continguts digitals. Vivim en una era on la informació canvia i s’actualitza diàriament. Tanmateix,…

CDD - B2

Àmbit 1: Compromís professional

El primer mòdul de treball, considero que és molt important per començar a reflexionar sobre la nostra pràctica professional. Hem de ser conscients que les tecnologies estan a…

CDD - B2