Guió: Segones parts mai foren bones – Adrià Morgades