TÍTOL: Toquem de peus a terra

ETAPA EDUCATIVA: 3r de primària – cicle mitjà

ÀREA: Coneixement del medi natural, social i cultural

OBJECTIUS:

  • Conèixer les característiques bàsiques de la Terra.
  • Entendre la importància de la Terra com a planeta habitable.
  • Identificar els continents i oceans principals.
  • Conscienciar sobre la necessitat de cuidar el nostre planeta.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:

1. Activitat amb Crossword:

El sistema solar.

Llegeix les oracions en horitzontal i vertical i escriu la paraula al lloc corresponent.

https://h5p.org/h5p/embed/1493253

2. Activitat amb Drag the Words:

Les parts de la Terra.

Arrossega les paraules a les caselles corresponents.

https://h5p.org/h5p/embed/1493270

3. Activitat amb Fill in the Blancks:

Els continents.

Escriu el nom del color de cada continent.

https://h5p.org/h5p/embed/1493256

4. Activitat amb Drag and Drop:

Els oceans.

Arrossega les paraules a l’espai correcponent.

https://h5p.org/h5p/embed/1493261

5. Activitat amb Accordion:

Què hem après.

https://h5p.org/h5p/embed/1493258

 

SITUACIÓ D’APRENENTATGE:

https://drive.google.com/file/d/1rAITxbWsoqrsB0xkUqwkFpCA0P_1a5WM/view?usp=sharing