H5P (HTML5 Package) és una eina que permet crear, compartir i reutilitzar continguts interactius per a l’ensenyament i l’aprenentatge en línia. Aquestes activitats poden integrar-se fàcilment en plataformes educatives com Moodle, Canvas, WordPress, Clasroom…

Els articles són un exemple de les activitats que es poden portar a terme.