Aquesta pàgina conté les eines que utilitzo habitualment.
Reprodueix l’esquema propi de l’Entorn Personal d’Aprenentatge.

Eines per obtenir informació Eines per editar i aplicar Eines per compartir i intercanviar
  • XTEC
  • Youtube (editor)
  • Editor de so i imatge
  • Drive
  • Canva
  • Lumi
  • Xarxa docent
  • Instagram
  • Drive