Com he reflexionat en el primer article sobre el mòdul 1, les noves tecnologies tenen un pes molt important en la nostra societat.

Controlem l’ús de les noves tecnologies a cada escola a través del Pla tac, pla que hauria de tenir cada escola i on queda plasmat la veritable importància que se li donen a aquestes i com i de quina manera.

És important que avui en dia les noves tecnologies es comencin a integrar en totes les àrees ja que la competència digital, és una competència transversal, tal i com indica el nostre currículum vigent actual.

Per això, cal dotar a les escoles de suficients recursos tecnològics i una formació constant del seu professorat que faci que els i les alumnes puguin usar tots els recursos i eines que avui en dia presenta la nostra societat i els professors puguin saber fer servir totes aquestes eines, aplicacions i recursos tan novedosos per a tots.

Com a mestres doncs, no cal obviar que és tasca nostra ajudar i guiar sempre al nostre alumnat. Cal donar eines i estratègies per un bon ús d’aquestes noves tecnologies així com fer xerrades i conscienciar dels perills que pot presentar Internet. És cert que els avantatges avui en dia són numerosos però, per desgracia són alhora molts els perills que hi ha darrere de les xarxes socials.

Cal que l’alumne conegui i sigui conscient de tots aquests problemes per tal que pugui navegar i usar Internet, així com les múltiples aplicacions, d’una manera segura.

Image result for noves tecnologies