Molt endarrere ha quedat la metodologia tradicional en que el professor explicava davant dels alumnes i aquests tenien un paper passiu que es basava en escoltar i reproduir.

Actualment està comprovat que aquest tipus de metodologia no és la més atractiva i més adequada per als nostres alumnes. La motivació i l’interès són una peça fonamental en el procés d’ensenyament aprenentatge i amb una metodologia tan tradicional queda clar que aconseguir-ho és pràcticament impossible.

Per això, han anat apareixent maneres de treballar que han aconseguit aquest interès i motivació que ha causat que els i les alumnes aprenguin mentre són feliços i estan motivats. Una d’aquestes metodologies és el treball per projectes.

Aquesta, és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts, i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. 

A més a més, ajuda a l’alumnat a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

Trobo, per això, que és una metodologia que afavoreix completament la inclusió i que fa que es compleixin així amb els objectius del DUA ( disseny universal d’aprenentatge). A més a més, els nens i nenes gaudeixen molt més mentre aprenen i  gràcies a aquesta nova manera de treballar,  els  nens i nenes són els principals protagonistes del seu procés, amb la qual cosa, l’aprenentatge és molt més enriquidor.

Les noves tecnologies són una eina molt important  que s’utilitza constantment en els projectes ja que aporta un plus molt important de motivació i d’apropament a la seva realitat. Aquestes, faciliten el disseny universal d’aprenentatge ja que, com a docent, pots cercar sempre diferents recursos adaptats a tot tipus d’alumnat gràcies al gran ventall d’oportunitat que ofereix internet. A més a més, donat que els alumnes treballaran en grups, hi haurà una retroalimentació per part del grup constant que farà que aprenguin entre tots i sumant esforços.

Al voltant del projecte han de girar totes i cadascuna de les àrees del currículum, és per això que les Tac són una matèria transversal ja que les noves tecnologies ajudaran en totes les matèries.

Per dur a terme un projecte és poden usar molts recursos innovadors. Ja pel simple fet que els recursos que ofereix internet i els seus programes són molt engrescadors i atractius pels nostres alumnes farà que ells mateixos estiguin molt enganxats i mentre estan gaudint estiguin aprenent.

L’avaluació, obviament, també es pot dur a terme a través de les noves tecnologies. A través de la gamificació, una paraula molt de moda últimament, els mestres poden avaluar als seus alumnes a través de jocs. Eines com el Kahoot, el plickers, el trivinet… són semblants i ens serveixen a nosaltres per avaluar en forma de concurs el que hem treballat previament amb el nostre alumnat.

Hi crec positivament en les noves tecnologies i el poder positiu que tenen sobre el nostre alumnat. El que ens cal és un continu reciclatge per tal de poder informar i donar els recursos pertinents al nostre alumnat. Els temps canvien, la societat també i cada cop més, les noves tecnologies ocupen un paper més important en la nostra societat.