Els escape rooms a l’aula? Com ho podem fer?
Doncs bé, es tracta de crear un sala d’escapament en la qual un grup de persones han d’estar durant un temps determinat fins a resoldre un enigma o problema a través d’un conjunt de pistes. D’aquesta manera, s’activen una sèrie de mecanismes cognitius que potencien les capacitats dels jugadors. El joc té una història o narrativa, que té a veure en com es contextualitza la sala d’escapament.

L’objectiu és sortir de la sala i per això els jugadors hauran d’usar totes les seves capacitats intel·lectuals, creatives i de raonament deductiu. Realment, es pot fer de manera virtual, de manera que es pot incorporar en l’educació com una eina per desenvolupar les habilitats cooperatives, cognitives, deductives i de raonament lògic dels alumnes.

Què aporta aquest mètode en l’educació
Pot ser interessant per a incloure dins de l’aula educativa i es pot aconseguir en els alumnes:

– Que desenvolupin la capacitat de visió de conjunt, ja que els alumnes han de desenvolupar un procés reflexiu en la situació a resoldre.

– Els alumnes han de posar en joc les seves habilitats personals de comunicació, la seva habilitat per treballar en equip, la capacitat per resoldre problemes, i han de treballar en equip.

– Motivació dels alumnes en l’aprenentatge. En aquest sentit no estic dient que tot s’hagi d’aprendre amb aquesta metodologia, però sí que està demostrat que fer servir aquesta tècnica per aprendre en algunes àrees produeix un augment de la motivació dels nens i adolescents en el seu procés d’aprenentatge.

Per tant, cal que com a docents comencem a incloure aquests jocs estratègics a l’aula. Així, podrem repassar el que estiguem treballant mitjançant uns jocs motivadors i engrescadors per treballar en equips.

*Pel que fa al breakout que hem hagut de realizar, a mi personalment m’ha agradat ja que m’ha fet pensar bastant i en algunes ocasions “trencar-me les banyes”. Val a dir que alguna fita era una mica difícil, no obstant, gràcies al xat de debat que tenim, els Companys i companyes ens hem pogut donat un cop de mà entre tots i resoldre alguna fita més rebuscada.
Ja havia realizat algun que altre joc similar i de fet, vaig crear un pels nens i nenes fa poc. M’agraden i m’agraden fer-los.
I canviar potser canviaria o milloraria la fita 2, és bastant complicada i a mi, em va estancar bastant.