Tenint en compte les polítiques comunicatives del nostre centre, he realitzat diverses comunicacions (amb l’alumnat, amb les famílies i també amb els altres docents del centre) utilitzant les eines digitals més adequades per a cada cas. Per exemple:

 

  • Comunicació per a l’alumnat

En aquest exemple, comunico a l’alumnat de la classe de 5èB una tasca a realitzar abans de la propera classe de STEA(M) a través de l’eina Google Classroom.

 

  • Comunicació per a les famílies

 

En aquest cas, es realitza una comunicació a les famílies a través del Classdojo sobre una activitat realitzada a l’escola.

 

  • Comunicació per a docents

Per a comunicar-me amb altres docents, la majoria de vegades utilitzo el correu electrònic, amb el Gmail. En aquest cas vaig realitzar una comunicació referent a l’11F, Dia de la Dona i la Xiqueta STEAM. També es comparteix un material a través del Google Drive.

 

Amb aquestes comunicacions he tingut en compte les mesures de protecció de dades. Pel que fa a la comunicació a les famílies, al realitzar-se a través del Classdojo de la classe només ho poden veure les famílies, i no hi apareix cap infant que no tingui un consentiment per part de la família. No es revelen dades i el contingut és adequat.

Pel que fa a les estratègies de col·laboració vinculades als processos de coordinació i participació interna del centre, en l’exemple es comunica a través del correu electrònic una activitat de centre per la celebració d’un dia en especial. A través del correu es comparteix l’enllaç a les activitats coordinades per a tot el centre i també es comparteix l’enllaç a la carpeta compartida de treball de tots els docents de centre, per a què tothom sigui sabedor d’on pot trobar tota la informació sobre l’activitat en concret.