SEMINARI: Els ODS mitjançant l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

He escollit aquest seminari perquè a l’escola ens trobem immersos en la prova pilot del projecte FAIG, un projecte que es basa en la filosofia maker i també en l’Aprenentatge Basat en Projectes.

En la meva diagnosi del SELFIE for TEACHERS, la puntuació més baixa es troba en l’àrea 6 – Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

Per aquestes dues qüestions, he pensat que aquest seminari seria interessant, perquè voldria adquirir les competències necessàries per empoderar l’alumnat a emprendre projectes per donar solucions a problemàtiques del nostre entorn, cercant, gestionant, compartint… la informació i les dades en entorns digitals.

En aquest seminari es dona importància a les situacions d’aprenentatge que parteixen de problemes reals, amb l’alumne/a com a protagonista i amb el mestre/a com a dinamitzador de l’activitat a l’aula.

Com a aprenentatge m’emporto els recursos TIC anomenats: parteixen d’una pàgina web on l’alumnat pot trobar tots els enllaços necessaris i una gran varietat de recursos i dinàmiques que l’ajuden a desenvolupar el seu pensament crític. Aquesta eina aporta una màxima transversalitat i permet abastar el màxim de competències, ja que es fomenten diferents formes de treballar i també diferents maneres d’entregar les tasques. Cada sessió és diferent, i se’n destaca l’ús del Genially per fer presentacions.

Relacionaria aquest seminari amb alguns aspectes de la meva pràctica docent, m’agrada que cada sessió sigui diferent utilitzant diferents recursos digitals. Però com he dit al principi, en destacaria la prova pilot del projecte FAIG, on l’ús dels recursos digitals en l’aprenentatge basat en projectes n’és el pilar principal.