En aquest cas s’ha decidit realitzar una adaptació digital dirigida a un petit grup d’alumnes de l’aula. Actualment, a la classe de STEAMaths estem introduint nous conceptes sobre rectes i angles i ho estem fent en llengua anglesa. Per alguns alumnes suposa una dificultat l’adquisició de nous coneixements en un altre idioma. D’aquesta manera ho introduirem de forma prèvia amb la llengua coneguda:

Rectes i segments: https://edpuzzle.com/media/6465d4ab172284431b1da027

Angles: https://edpuzzle.com/media/6465d924a2ae34431996e221

 

A continuació podem veure les evidències d’aquest treball: