Categoria: CDD-A2

Espai de pràctiques reflexives del Curs Competència digital docent.

M4_A2_Recursos digitals per avaluar.

Sabem que hi ha una àmplia gamma de recursos digitals per avaluar l’aprenentatge del nostre alumnat. Personalment, per donar feedback o retornar les activitats als alumnes, faig servir…

CDD-A2

M4_A1_Què hem après d’Egipte?

Enllaçant amb les activitats proposades a la tasca del Mòdul 2, he decidit crear un recurs d’avaluació sumativa per comprovar i tenir en compte el nivell d’aprenentatge dels…

CDD-A2

M2A1_Dissenyant dues activitats emprant eines digitals

L’adopció de les tecnologies digitals en les nostres pràctiques educatives és, sens dubte, una tendència creixent entre un nombre significatiu de docents. A mesura que el món avança…

CDD-A2

M1A1_Aspectes tècnics o metodològics de la pràctica docent digital_segona tasca

En la pràctica docent digital, atendre els aspectes tècnics i metodològics és crucial per garantir un aprenentatge efectiu dels estudiants en l’entorn digital. És imprescindible adaptar-nos a les…

CDD-A2