• Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria.
  • Tècnica superior en Educació Infantil.
  • Mestra d’Educació Infantil.
  • Màster en Psicopedagogia escolar.