Crec que és molt important que tots els centres tinguin ben definit el seu Pla TAC. Actualment no es podria entendre un centre sense aquest. Hem de desenvolupar les noves tecnologies a l’aula en el nostre dia a dia i per això el professorat n’ha de ser conscient i tenir suficients eines per portar-ho a terme.

És un procés llarg perquè adquirir aquestes habilitats vol dir anar aprenent dia a dia i actualitzar-se, de manera que hem d’intentar adaptar-nos als canvis, noves metodologies a l’aula, noves eines…

Per tot això és molt important conèixer quins drets i deures tenim en aquestes eines, què podem fer i què no és correcte o legal. Ens  hem d’informar bé abans d’actuar, encara que sembli una cosa mínima poc important per a nosaltres.