El meu Symbaloo

symbaloo

Fonts informació

M6_A1_ Incorporar una pràctica dins d’una situació d’E-A

La situació d’E-A que he creat està englobada dins la matèria d’economia de 4rt d’ ESO, concretament en la unitat 1 «Introducció a l’economia». Es tracta d’una activitat…

CDD-A2

M4_A2_Criteris per seleccionar recursos digitals per avaluar

Les tecnologies digitals faciliten la tasca d’avaluar ja que permeten contactar de manera ràpida i individualitzada amb el nostre alumnat. Podem seguir la progressió dels seus aprenentatges i…

CDD-A2

M5_A1_Reptes comunicatius i accessibilitat digital

Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora En el centre que treballo, en la nostra pàgina web, hi ha un apartat de professorat, i posa el…

CDDA

M4_A1_L’avaluació i la retroacció

L’eina d’avaluació que proposo és una Kahoot que ens servirà tant per fer  l’avaluació diagnòstica com la sumativa.  Primer que tot per fer una avaluació inicial realitzaria un…

CDD-A2

M2A1_Proposta didàctica economia

PROPOSTA DIDÀCTICA D’ECONOMIA Unitat 5. Tipus de mercat CONTEXT Per tal que l´alumnat tingui coneixement sobre els tipus de mercats existents i el seu funcionament es proposen aquestes…

CDD-A2, General

M1A2 – Aspectes tècnics i metodològics de la meva pràctica docent digital

Ara fa 5 anys vaig començar a treballar com a docent. M’agrada innovar i crear situacions d´aprenentatge que siguin enriquidores i entretingudes per a l´alumnat. Sempre estic buscant…

CDD-A2

M1A1_Instruments de comunicació

A continuació explico les diferents eines de comunicació que faria servir en cada cas: 1. Comunicació amb la coordinadora del cicle. Ens podem coordinar de manera presencial física…

CDD-A2

MODUL 5. REFLEXIÓ FINAL DEL CURS CDDA

Sempre m´han agradat les noves tecnologies i les he intentat incorporar-les des d´un principi a les meves classes. Les utilitzava d´una manera esporàdica però no integrada. Les apss…

CDDA

PROJECTE FINAL

Adjunto l ´enllaç del projecte final: https://docs.google.com/presentation/d/1xk7muYnhVPAbFkrCoJX7scKvsMhwCZsqTqM-plLo25I/edit?usp=sharing  

CDDA

Mòdul 4. Noves metodologies basades en el joc

Normalment començo cada tema amb alguna activitat inicial per saber els coneixements previs que tenen els alumnes dels continguts que estudiarem i utilitzo diferents aplicacions per dissenyar aquesta…

CDDA