1.Reptes comunicatius i accessibilitat digital
En una taula de dues columnes i cinc fileres determineu i raoneu, com a mínim, dos dels reptes comunicatius que poden tenir les famílies dels col·lectius més vulnerables en cada una de les situacions següents:
a) Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora.
b) Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants
c) Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten.
d) Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares
e) Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola

  a) Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora. 1.Les famílies poden trobar-se amb dificultats a l’hora d’accedir a la plataforma utilitzada per el centre educatiu.

2.Les barreres lingüístiques en el cas de famílies d’altres països que no dominen l’idioma tant oral com per escrit.

3.Ens podem trobar amb algunes famílies que tenen poca experiència amb l’ús de correu electrònic o altres plataformes de comunicació escrita, el que pot dificultar la seva interacció amb el tutor o la tutora.

 b) Resposta a una convocatòria per votar digitalment els seus representants 1. Manca de coneixements a l’hora de fer ús de les noves tecnologies i de les plataformes digitals a l’hora de fer tràmits.

2.Manca de aparells electrònics o connectivitat a l’hora de realitzar la votació.

3.Ens podem trobar algunes famílies vulnerables que poden expressar preocupació sobre la seguretat i privadesa de les seves dades personals demanades en les plataformes de votació digital, el que pot limitar la seva participació en aquesta forma de votació.

c) Entendre la web del centre i les activitats que s’hi presenten. 1.Problemes a l’hora de trobar la informació rellevant d’interès per no entendre l’idioma, per exemple si la web està en català i els pares son musulmans i no entenen l’idioma.

2.La complexitat de la pàgina a l’hora de consultar-la, n’hi han famílies que no saben navegar per la web depenen de la complexitat d’aquesta.

3.Tenir en compte que poden a ver famílies amb algun tipus de discapacitat visual o auditiva, si en aquest cas la web del centre o les activitats presentades no ofereixen opcions d’accessibilitat, això limita la capacitat de comprensió i participació de les famílies amb aquestes necessitats.

d) Reunió virtual amb altres famílies de l’Associació de pares i mares 1.Manca de comprensió a l’hora de fer la reunió per l’idioma.

2.No tenir accés a internet, la família pot  no disposar de dispositius digitals per poder realitzar la reunió virtual.

3- Manca d’habilitats tecnològiques: A l’hora de realitzar les reunions virtuals ens podem trobar a famílies que poden no estar familiaritzades amb les plataformes de videoconferència i la seva funcionalitat, el que pot limitar la seva capacitat de participar activament en les reunions i interactuar amb altres famílies.

   e) Escoltar i veure el vídeo de la festa de fi de curs, enregistrat per l’escola

1.Les famílies es poden trobar amb problemes d’accés o la plataforma  on esta penjat el vídeo.

2.Dificultats a l’hora de seguir el vídeo a causa de que algun membre de les famílies tingui barrera auditiva o audiovisual tenint en compte que el vídeo no disposi de  subtítols o transcripcions.

3.Algunes famílies poden no tenir dispositius electrònics o connexió a internet per poder veure el vídeo de la festa de fi de curs enregistrat per l’escola.