Categoria: General

M6. Activitat 1 – Incorporar una pràctica dins d’una situació d’E-A

CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS  Quina situació d’ensenyament-aprenentatge heu seleccionat de la vostra programació? Contextualitzeu-la. He triat una activitat de creació de continguts digitals en forma de presentació multimèdia…

CDD-A2, General

M5. Activitat 1 – Comunicació digital i accessibilitat

1.Reptes comunicatius i accessibilitat digital En una taula de dues columnes i cinc fileres determineu i raoneu, com a mínim, dos dels reptes comunicatius que poden tenir les famílies…

CDD-A2, General

M4. Activitat 2 – Criteris per seleccionar recursos digitals per avaluar

Informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat: – Drive. En la realització de projectes més globals a classe, com son  activitats transversals que s’han de dur a terme…

CDD-A2, General

M4. Activitat 1 – L’avaluació i la retroacció

El sistema d’avaluació dissenyat pertany a l’activitat del segon mòdul amb el nom “La Tècnica del collage com  a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició…

General

M2A1_Disenyant activitats emprant eines digitals

Selecció d’una unitat Didàctica Unitat Didàctica :”LA Tècnica del collage com  a recurs didàctic de l’educació visual i plàstica per l’adquisició de coneixements sobre la funció de nutrició…

CDD-A2, General

M1A1_(títol article segona tasca)

1.La societat actual s’ha vist afectada pel ràpid i constant desenvolupament tecnològic de les darreres dècades. Els canvis envolten a  tots els àmbits de desenvolupament de l’individu, des…

CDD-A2, Formació, General, Pendents