jornada

Mirem l’escola més enllà d’una arquitectura dins d’un determinat paisatge. És un ens viu, porós i com a tal, està en continu intercanvi amb el seu entorn. En aquesta jornada, que se celebrarà el 16 d’abril de 2016 a Badalona, volem posar en valor les possibilitats que ofereix aquesta mirada activa del que ens envolta. Per a fer-ho comptem amb el marc conceptual del disseny universal de l’aprenentage, que ens ajuda a transformar l’entorn fent-lo més accessible, obert, flexible i engrescador, de manera que tots els alumnes puguin aprendre i participar junts. Es tracta de posar el focus en el context, en el valor de la interacció, en comptes de voler transformar les característiques de l’alumne.

 

Origen: Jornada d’inclusió digital | Un altre bloc d’XTECBlocs