Continguts digitals: cerca, selecció, creació i modificació de continguts digitals

 1.  Quina ha estat la teva experiència amb l’ús i treball amb el simulador? Com t’has desenvolupat amb aquesta eina?

L’experiència ha estat molt fructífera. No pensava que pogués oferir tanta complexitat de perspectives a l’hora de posar-te en el lloc dels protagonistes de cada història i donava peu a empatitzar força amb les situacions.

Avaluació i retroacció: analítiques i evidències d’aprenentatge

 1.  T’ha semblat una eina útil per comprendre amb més profunditat les dinàmiques que s’estableixen en una situació de bullying? Per què?

M’ha semblat molt útil per la gran diversitat de casos i variabilitat de possibles sortides i actuacions. No sempre prenem el camí més idoni i aquesta eina fa que t’he n’adonis. També ajuda a estructurar-te per a actuar.

Compromís professional: pràctica reflexiva

 1.  Creus que el treball amb el simulador t’ha permès desenvolupar més competències empàtiques? Quines? Per què?

2 Creus que el treball amb el simulador t’ha permès adquirir més habilitats a l’hora d’aplicar mesures d’intervenció apropiades? Quines? Per què?

3 Consideres que el procés i les evidències recollides al simulador han contribuït a que tinguis una major consciència a l’hora de prendre decisions? Creus que la retroacció dels casos t’ha ajudat a entendre el teu estil d’intervenció i les àrees que pots enfortir per intervenir en l’assetjament?

4 En què t’agradaria aprofundir més?

 1. Desenvolupament de competències empàtiquesTreballar amb el simulador m’ha permès desenvolupar més competències empàtiques relacionades amb el bullying de diverses maneres:
  • Perspectiva de la Víctima: El simulador m’ha permès entendre millor les emocions i experiències de les víctimes de bullying, el que ha incrementat la meva capacitat d’empatia i comprensió.
  • Perspectiva de l’Agressor: També m’ha ajudat a entendre els factors que poden portar un alumne a ser agressor, permetent una visió més holística de la situació.
  • Perspectiva dels Espectadors: He pogut veure com els espectadors poden influir en la dinàmica del bullying i com podem mobilitzar-los per actuar de manera positiva.

  Aquestes competències són crucials perquè ajuden a identificar millor els símptomes del bullying i a intervenir de manera més efectiva i compassiva.

 2. Adquisició d’habilitats per aplicar mesures d’intervencióEl treball amb el simulador ha estat molt útil per adquirir habilitats específiques per a la intervenció en casos de bullying:
  • Identificació Ràpida: He après a identificar de manera més ràpida i precisa les situacions de bullying gràcies als escenaris interactius.
  • Estratègies d’Intervenció: El simulador ofereix diferents opcions d’intervenció, permetent provar diverses estratègies i veure’n els resultats en un entorn segur i controlat.
  • Comunicació Efectiva: He millorat les meves habilitats de comunicació amb les víctimes, agressors i altres membres de la comunitat educativa, aprenent a abordar les situacions amb més sensibilitat i eficàcia.

  Aquestes habilitats són essencials per aplicar mesures d’intervenció adequades que realment ajudin a solucionar els problemes de bullying de manera efectiva.

 3. Consciència en la presa de decisions i retroacció dels casosEl procés i les evidències recollides al simulador han contribuït significativament a tenir una major consciència en la presa de decisions:
  • Autoavaluació: La retroacció del simulador m’ha permès reflexionar sobre les meves decisions i comprendre millor les meves fortaleses i debilitats en la intervenció en casos de bullying.
  • Millora Continua: Les recomanacions i feedback del simulador han estat essencials per ajustar i millorar les meves estratègies d’intervenció.
  • Consciència Situacional: He adquirit una millor comprensió de com les meves decisions poden afectar diferents actors en una situació de bullying, augmentant la meva capacitat per prendre decisions més informades i empàtiques.

  Aquesta retroacció ha estat vital per entendre millor el meu estil d’intervenció i identificar àrees que necessiten enfortir-se per ser més efectiu en la lluita contra l’assetjament escolar.

 4. Àrees en què m’agradaria aprofundir mésTot i que el simulador ha estat molt útil, hi ha algunes àrees en les quals m’agradaria aprofundir més:
  • Ciberbullying: Aprendre més sobre les dinàmiques específiques del ciberbullying i estratègies efectives per abordar-lo.
  • Intervenció Psicològica: Més coneixements sobre com proporcionar suport psicològic tant a les víctimes com als agressors.
  • Implicació de les Famílies: Estratègies per involucrar més les famílies en la prevenció i intervenció del bullying.
  • Programes de Prevenció: Aprofundir en programes preventius efectius que es poden implementar a l’escola per reduir la incidència del bullying.
  • Avaluació i Mesura d’Impacte: Metodologies per avaluar l’eficàcia de les intervencions i programes contra el bullying.

En conclusió, el simulador ha estat una eina valuosa per desenvolupar competències empàtiques, adquirir habilitats d’intervenció i augmentar la consciència en la presa de decisions. Aprofundir en àrees específiques pot augmentar encara més la meva capacitat per combatre el bullying de manera efectiva.