Formació acadèmica

 • Diplomatura en Mestra d’educació especial.
 • Postgrau de Psicomotricitat en infants de 0 a 8 anys.

Formació permanent

 • 2019: Projecte Creix: Com treballar la gestió d’emocions a l’aula
 • 2018: Àmbit lingüístic
 • 2018: Resolució de problemes matemàtics
 • 2018: Aprendre a aprendre – Assertivitat
 • 2017: Escolar el cos per escoltar el cor
 • 2017: Competència matemàtica a l’educació Primària. La numeració i les quatre operacions bàsiques
 • 2017: VIII Jornada convivència i èxit eduatiu
 • 2016: Comunicar-nos i expressar-nos
 • 2015: El conflicte i les emocions. Manual d’instruccions per al docent
 • 2015: Les intel·ligències múltiples i la diversitat a l’aula
 • 2014: Els contes a l’aulda
 • 2014: B2 Ampliació i aprofundiment de la Llengua de signes Catalana
 • 2013: B1. Domini i habilitat de la Llengua de Signes Catalana
 • 2011: La cohesió de grup per evitar la intimidació entre companys (Bullying)