“La sessió vol aportar perspectiva per entendre en quin moment es troba la digitalització, que no és un procés tecnològic sinó de transformació social, i per tant cal parar atenció no a les eines sinó als canvis -profunds- en aspectes bàsics del contracte social i els nostres mecanismes d’organització. Entendre el tempo del canvi que estem vivint, i compartir possibles escenaris del que pot acabar passant. Una sessió per reflexionar i atrevir-se a pensar en el futur.”

Dins de la VI Trobada pedagògica d’educació secundària, tot i que adreçada a tots els nivells educatius, hem convidat a Genís Roca a compartir coneixements i reflexions sobre com actuar en educació en un món digital. La sessió constarà d’una xerrada i d’un col·loqui posterior per part del professorat assistent.

Genís Roca és arqueòleg de formació acadèmica. Expert internacional sobre transformació digital i entorns personals, professionals i empresarials. Presideix una empresa de consultoria amb activitat a diferents països i és membre de juntes i consells assessors tant de l’administració com del tercer sector i del món privat. Té una activitat continuada tant a universitats com a diferents mitjans de comunicació. Articles publicats a VIAempresa