A 3r de primària vam treballar els animals vertebrats. Vam fer 5 grups d’alumnes i cada grup era el responsables d’un tipus de vertebrat (peixos, amfibis, ocells, rèptils i mamífers).

A través del Drive els alumnes havien de preparar una presentació de forma col·laborativa amb els seus companys de grup i preparar una presentació per la resta de la classe. Per fer aquesta presentació, havien de seguir una guia on s’establia la informació bàsica que havia d’aparèixer, alguns llocs web de referència on podien trobar la informació i algunes recomanacions.

A més a més, a cada grup se’ls va proposar escollir un animal del grup d’animals que havien treballat per tal de dibuixar-lo a mida real i així treballar la cinta mètrica.