M’agradaria fer referència al model SAMR ja que vol integrar les TIC en el procés educatiu. Aquest model defineix dues fases principals:

Fase de millora o realçament: Substitució i Augment/Increment

Fase de transformació: Modificació i Redefinició

A continuació, intentaré exemplificar aquestes fases. Ens trobaríem en la fase de millora quan en comptes d’utilizar el típic mapa de paper penjat amb un ganxó, utilitzessim la pissarra digital amb el Google Maps. Estaria subtituint un recurs per un altre sense canviar la forma de treballar. En canvi, si proposo als alumnes que amb l’aplicació Google My Maps, editin l’itinerari que fan per venir a l’escola, ens trobaríem a la fase de transformació ja que es proposa a l’alumnat que creï un nou contingut a partir d’una aplicació senzilla.