Ja no només es tracta de tenir diversos coneixements tal i com molt bé indica el Model TPACK (https://www.javiertouron.es/tpack-un-modelo-para-los-profesores-de/ ), coneixements psicopedagògics, tecnològics i de contingut. A més a més hem de tenir en compte un aspecte molt important actualment: La seguretat a internet.

Els nostres alumnes estan exposats davant d’un món virtual que realment coneixem els seus perills? I ells en són consicents? Quantes hores hi estan exposats? Cal educar aquest aspecte tal i com indica la dimensió  hàbits, civisme i identitat digital dins l’ambit digital en el currículum de primària (http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-digital).

A continuació, afegeixo un enllaç de la web EDU 365 per treballar internet segura amb els alumnes des de ben petits.

http://www.edu365.cat/internetsegura/index.html