Són en Jordi Gual, Enginyer Informàtic dedicat a la docència de cicles formatius des de l’any 1999, actualment impartint matèries del cicle formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.