L’article 27 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovat el 2006 per l’Organització de les Nacions Unides, reconeix el dret d’aquest col·lectiu a treballar en un entorn laboral obert, inclusiu i accessible, sense que siguin discriminades per aquesta raó. Tot i això, encara hi ha recorregut a l’hora d’avançar cap a una societat més justa i totalment igualitària.