Treball final del curs BullyZero.

És un vídeo-cas (real), una situació d’assetjament escolar i les intervencions educatives. Tot creat amb eines digitals.

 

 

A continuació, la metodologia PANIC per analitzar el cas.

Nuñez_Cumella_JoseCarlos_Cas_Practic_PANIC

 

Finalment, un altre cas utilitzant la metodologia PANIC

Nunez_Cumella_JoseCarlos_Activitat Fase III. Resolució d’un cas