5.EMPODERAMENT DE L’ALUMNAT. L’Alumnat nouvingut.

Sense recursos humans totes les possibles adaptacions utilitzant les tecnologies en 2D son un bolet per poder calmar la consciència d’un docent que es veu desbordat i desesperat…

Experiències

4. AVALUACIÓ I RETROACCIÓ. Emat: avaluació dels ítems?

Les eines digitals ens ajuden a fer més àgil l’avaluació. Malgrat tot, la feina de triar i seleccionar els ítems que et donen la informació necessària per saber…

Experiències

3. ENSENYAMENT I APRENENTATGE. Talladora Làser

Una eina que pot fer realitat els projectes i productes finals de les situacions d’aprenentatges creades per als alumnes. La talladora làser ens ha permès pensar, dissenyar i…

Experiències

2. CONTINGUTS DIGITALS. Apps dins l’aula: Kahoot i Socrative

Les eines del Kahoot i el socrative són dos aplicacions apps que poden millorar l’obtenció i comprensió  dels continguts per part de l’alumnat del s. XXI. Sabem que…

Experiències

1. COMPROMÍS PROFESSIONAL. Organització Claustre

Durant el confinament l’eina de l’entorn Office 365 que ens va ajudar més a assolir el grau de tranquil·litat i organització necessaris va ser el TEAM´S. Poder treballar:…

Experiències