L’activitat implementada a l’aula corresponent a la situació d’aprenentatge redissenyada “Què passaria si desapareixen les abelles?” ha estat la visita virtual al Pollinator Park. A continuació es valora l’experiència.

Pollinator Park és una plataforma digital interactiva on es visualitza un futur sense  pol·linitzadors. L’eina ens situa en una granja de pol·linitzadors l’any 2050, ja que s’han  extingit. A través d’un diari personal ens explica com es va arribar a formar aquesta granja i  a través de diferents espais i diferents formes d’interacció l’alumnat aprendrà què és la  pol·linització, els tipus de pol·linitzadors, quins aliments desapareixeran sense els  pol·linitzadors i consells per mantenir els pol·linitzadors. 

L’activitat consistia en realitzar un recorregut per la plataforma fent parada en les diferents estacions on se’ls anava plantejant activitats interactives i qüestions que havien de respondre en base a la seva experiència. El recull amb evidències de la seva visita juntament amb les propostes de treball s’havien d’incloure al seu Sites. En finalitzar l’activitat es va realitzar una posada en comú amb tot el grup i es va realitzar un qüestionari amb quizizz que ens va permetre fer un anàlisis i valoració de l’activitat i dels aprenentatges. Les reflexions van ser recollides al diari d’aprenentatge inclòs al seu sites.

L’activitat s’ha realitzat de manera individual tot i que entre companys s’han pogut anar ajudant i compartint la seva experiència. Durant el seu desenvolupant el docent ha estat una guia i ajuda per tal de resoldre alguns petitis inconvenients que han anat apareixent.

Els recursos necessaris per realitzar l’activitat han estat els chromebooks de l’alumnat i també la projecció amb suport visual de l’explicació de les instruccions per part del docent. Prèviament s’han tingut en compte les situacions d’accessibilitat i inclusió necessàries.

Després de la reflexió sobre la pràctica duta a terme es valoren les evidències  observades:

  • Accés als materials: S’ha intentat assegurar que els materials treballats a l’aula siguin i proporcionats a l’alumnat siguin fàcilment accessibles per a tot l’alumnat i adaptable a les diferents necessitats sobretot tenint el compte el cas de dificultats auditives, però no en tots els casos ha estat possible l’adaptació dels materials proporcionats per la plataforma.
  • L’agrupament: En ser una tasca individual, tot i que entre l’alumnat compartien l’experiència, considero que es podria haver plantejat en petits grus heterogenis on s’hagués afavorit la col·laboració i el suport mutu entre ells. 
  • Seguiment del procés: tot i que el plantejament de l’activitat tractava d’estimular la seva capacitat de prendre decisions i gestionar les seves pròpies estratègies d’aprenentatge,  tenir una mena de guió o pauta que els hagués permès anar monitoritzant l’estat del seu progrès hagués estat positiu. 
  • Compartir l’experiència amb tot el grup en finalitzar l’activitat ha estat molt positiu ja que fomenta la consciència de l’alumnat sobre el seu propi aprenentatge i permet aprendre de les experiències dels altres. Fer el recull per escrit i compartir-lo al sites ha permès que l’alumne amb dificultats auditives pugui participar i compartir la seva opinió. 
  • Seguiment actiu del docent durant l’activitat. Ha permès detectar dificultats i aspectes positius així com l’ajuda a partir de la reflexió per tal de resoldre problemes i poder continuar avançant.

En general , la valoració de la posada en pràctica de l’activitat ha estat molt positiva. Considero que l’ús de les tecnologies digitals en aquest cas ha estat clau en la motivació de l’alumnat i els ha permès aprendre sobre els pol·linitzadors, provar la pol·linització, comprar aliments en un món desprovist de pol·linitzadors i esbrinar com podrien ajudar a evitar aquest possible futur tan obscur i distòpic en facilitar la concentració,  comprensió i l’autonomia de l’estudiant.