Considero que l’experiència guanyada en la realització de la formació on he hagut de enfrontar-me a diversos reptes on ha estat necessari el desenvolupament de competències digitals m’ha ajudat molt en el meu creixement professional i personal.   

La formació , l’intercanvi de coneixements amb els companys/es, i la reflexió feta en  base a l’autoavaluació i coavaluació abans i després de posar en pràctica les estratègies pedagògiques digitals apreses, han estat cabdals per adonar-me dels aspectes que he de continuar millorant per tal aplicar estratègies pedagògiques eficaces.

També m’he adonat de la gran responsabilitat que tenim el professorat en el foment de l’empoderament digital de l’alumnat. Una responsabilitat que no només consisteix en ensenyar habilitats tecnològiques, sinó també en la transmissió de la comprensió de les tecnologies digitals i el seu ús en la societat actual cada cop més connectada i digital, de manera que les puguin fer servir de manera efectiva, crítica i responsable.