• Títol: La qualitat de l’aire i el ODS
  • Objectius: què volem aconseguir, quins sensors i actuadors utilitzarem i per a què, quines dades seran les que enviarem al núvol i quin és l’anàlisi posterior que farem amb aquestes dades per arribar a una conclusió.

El projecte seria transversal ja que aborda continguts que formen part de    diversos ODS a
l’hora. Concretament es tindran en compte alguns com:
– ODS 4 → Educació de qualitat.
– ODS 9 → Indústria, innovació i infraestructura.
– ODS 11 → Ciutats i comunitats sostenibles.

  • Descripció: pas a pas de com dur a terme l’activitat per explicar-la a l’alumnat. Aquí podeu posar imatges, vídeos i/o text. També podeu posar si l’activitat es farà en grup o individual, de quina manera s’organitzaran, etc. La qualitat de l’aire a l’aula i els protocols que es puguin establir per garantir que sigui òptima, impacta en àmbits diversos com en fomentar l’educació de qualitat, i també en promoure la innovació i les infraestructures més adequades i sostenibles.
  • Avaluació i Feedback: aquest apartat de moment el deixarem per més endavant.