Repte 2. Valoracions i propostes de millora del disseny de la Situació d’Aprenentatge

En procés

CDD - B2 - UOC

Repte 2. Disseny d’una Situació d’Aprenentatge

Músiques del món: Viatge musical per les diferents cultures del planeta Hola a tothom, A continuació, us presento la meva situació d’aprenentatge creada, anomenada músiques del món: viatge…

CDD - B2 - UOC

M6 Trets bàsics de la proposta mSchools App Education

Transformant l’Educació amb Tecnologia: mSchools Què és? És un programa educatiu impulsat per Mobile World Capital Barcelona, que promou l’ús de la tecnologia mòbil a l’aula per millorar…

CDD - B1

M6 Posant en pràctica aspectes de la higiene digital

Activitat 1 Fes que el teu alumnat creï contrasenyes segures utilitzant una combinació de lletres, números i caràcters especials. Demana´ls que expliquin per què són segures. Crear contrasenyes…

CDD - B1, Experiències

Repte 1 CDD – B2 – UOC

Repte 1: Identitat, seguretat i recursos digitals Aquí penjaré les activitats del curs digital CDD-B2-UOC del repte 1 Activitat 1: Identitat personal El futur de l’aprenentatge ja és…

CDD - B2 - UOC

M4 Activitat 4.2 Posem en pràctica l´avaluació entre iguals (coevaluació)

Posem en pràctica l´avaluació entre iguals (coevaluació) L’activitat tracta de posar en pràctica la coavaluació en una de les teues activitats d’aula. Per avaluar companys entre companys, portem…

CDD - B1

M5 Disseny de continguts i activitats

Material didàctic: Descobrint les Agrupacions Instrumentals Vídeo activitat Infografia                        Objectius a treballar en aquesta activitat Identificar les…

CDD - B1

M2 Creació d’un contingut digital

Creació d’un contingut digital L´enllaç del recurs creat: https://edpuzzle.com/media/616a9accc7d2ec41342aa726 Descripció del recurs: 1 Context educatiu: Proposta per portar a l´aula Assignatura: Música                                Curs: 3ESO     …

CDD - B1

M4 Activitat 4.3 – El Decàleg de l’Avaluació Formativa

Activitat 4.3 Avaluacio Seguiment i suport a l´alumnat Extrec del document decàleg de l’avaluació formativa (font: Xarxa de Competències bàsiques), els ítems que faig ús en la meva…

CDD - B1

M3 Activitat 3.4: Estratègia de digitalització de la tutoria o de la matèria

Després de visualitzar “T´acompanyo” com app i el seu funcionament com eina d´aprenentatge, considere que les eines i aplicacions educatives poden ser recursos valuosos per millorar l’aprenentatge i…

CDD - B1