El meu Symbaloo

symbaloo

Fonts informació

Valoracions i propostes de millora del REO

Una vegada rebudes les valoracion del REO realitzat, és necessari fer una reflexió d’aquelles propostes de millora que ens diuen. Les valoracions rebudes han estat de la companya…

CDD-B1-UOC

Valoracions i propostes de millora del disseny de la Situació d’aprenentatge

Una vegada he rebut les valoracions que m’han realitzat sobr ela meva SA, és un moment d’analitzar-les i veure les propostes de millora o canvis que podria realitzar….

CDD-B1-UOC

Valoracions i propostes de millora de la implementació de la Situació d’aprenentatge

En qualsevol tasca, és important realitzar una autoavaluació del treball fet. Hem de tenir en compte, que qualsevol acte que fem, sempre es podrà millorar, sigui per a…

CDD-B1-UOC

Implementació de la Situació d’aprenentatge

Una vegada dissenyada la SA és el moment de fer la seva implementació. En aquest apartat, explicaré com s’ha anat desenvolupant. Per a començar, es deu comentar que…

CDD-B1-UOC

“(Re)Disseny d’una situació d’aprenentatge.

Amb retard en la publicació, però treballant amb ella a l’aula, he estat aquest temps pensant en quin mòdul anava a elegir i com ho realitzaria. Al final,…

CDD-B1-UOC

Repte 2

Amb retard però amb moltes ganes, iniciem el camí del repte 2. En aquest anem a treballar amb les Situacions d’Aprenentatge (SA), però abans, repassarem altres aspectes relacionats…

CDD-B1-UOC

Iniciem el camí de les CDD integrant les ODS

Iniciem el camí

CDD-B1-UOC

El telèfon mòbil a peu d’aula: de la dependència a la independència

Si volem evitar la dependència del dispositiu, eduquem en la independència de l’aparell amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.

Fonts informació, Pendents