Mòdul 1

A la primera sessió síncrona, les formadores ens han compartit l’objectiu d’aquest curs DUA avançat que contempla, per una banda, aprofundir en els fonaments del DUA per continuar avançant en una mentalitat de creixement. D’altra banda, aquest curs ens ha de servir per seguir adquirint destreses per a la detecció i superació de les barreres, així com en la presa de decisions que permetin una millora en el disseny de l’atenció educativa inclusiva i equitativa.

En aquesta primera presa de contacte, se’ns ha explicat la forma de treball que portarem a terme al llarg del curs així com les tasques finals a presentar.  Ràpidament, m’he adonat de la importància de la comunicació amb el nostre grup així com l’organització i compromís de l’equip de treball. Ha estat molt agradable aquesta primera conversa en petit grup amb les companyes del grup, les quals també han sentit un bombardeig d’informació que entre totes hem anat aclarint. Cadascuna amb el seu rol, hem començat a crear la carpeta al Drive, preparar documents, crear les parelles de treball, iniciar la bastida de la sessió 1…

Entre tota aquesta feina, en el moment d’omplir la bastida, hem deixat un espai per començar a compartir opinions, sensacions… i ha estat una part molt enriquidora. Com a idea clau extrec els conceptes bàsics en els quals hem aprofundit al llarg de la sessió i dels documents facilitats per entendre amb encert el DUA com a marc. Aquestes idees bàsiques les hem extret, mentre es compartien les respostes donades al qüestionari quant al coneixement del DUA. Jo, personalment, ja he integrat el concepte d’ajustar i l’he afegit al meu vocabulari, entenent que com a docents no adaptem sinó que ajustem. Finalitzo aquesta primera sessió amb ganes de treballar més sobre la pauta DUA i és que se’ns ha explicat que “si l’ús de la pauta ens condiciona, estem creant una barrrera”. Una afirmació que m’obre una nova visió de la pauta a la vegada que em fa sentir una mica desubicada en el camí que cal recórrer.

Mòdul 2

Al llarg d’aquest mòdul hem parlat de barreres i accessibilitat, aclarint idees i apropant-nos amb més encert al marc DUA. Tal com ja vaig tenir la sensació en la primera setmana, noto que hi ha conceptes que ja coneixia i en els quals ja havia treballat, però que en aquest últim nivell de formació, estic consolidant amb fermesa i claredat. Igual que al primer mòdul integrava la idea d’ajustar (i no adaptar) per incloure-la al meu vocabulari ja d’aquí en endavant, ara, m’he repetit una vegada i una altra que les barreres es troben al context i que la persona s’enfronta a elles o les experimenta. No centrem les dificultats en l’alumne sinó que aquestes són creades pel context. D’aquí sorgeix un concepte que jo personalment desconeixia, que són les BAP, les barreres per a l’aprenentatge i la participació.

Una de les idees que més m’ha agradat aquest mòdul és l’accessibilitat a materials digitals. Ja coneixia i intentava tenir en consideració l’accessibilitat física, l’emocional, la cognitiva i la sensorial, però no m’havia plantejat la importància d’elaborar materials digitals accessibles. És per això que m’he descarregat tot el material facilitat a l’Odissea per part de les formadores així com començar a realitzar aquesta carpeta d’aprenentatge partint de la infografia de documents accessibles.

Aquesta setmana també he quedat una tarda amb la meva parella, la companya amb la qual estic analitzant la nostra proposta educativa. Ja a la videotrucada de dilluns ens havíem organitzat per començar a deconstruir la pauta DUA a partir d’una de les nostres propostes. És per això, que hem avançat cadascuna al seu ritme i ens hem trobat a finals de setmana per fer una primera posada en comú de la feina feta així com compartir dubtes, consensuar alguns acords respecte a les graelles i poder així avançar en la mateixa direcció.

Ara com ara, després de dues setmanes de formació, la meva sensació és que els moments més enriquidors sorgeixen de les converses compartides i de la feina feta amb el petit grup així com amb la parella. En aquestes videotrucades, et reconforta escoltar a les companyes, notar que elles també tenen dubtes, que elles també necessiten el teu acompanyament tant com tu busques el seu… i és a partir d’aquests espais de reflexions, que trobes la confiança per seguir avançant en les tasques i, en general, en la millora de les teves pràctiques docents.

Mòdul 3

Tal com ja ens avisen les formadores, estem arribant a l’equador de la formació i en aquest punt, m’he plantejat ja diverses vegades si estic avançant en bon camí, si la feina que estic fent va més enllà de l’ideal que ens agradaria, si és realista, si és correcta… M’han envaït els dubtes i necessito més que mai aquesta sessió síncrona i trobar calma en les formadores així com en les meves companyes.

En la segona sessió síncrona em va cridar l’atenció el concepte d’accessibilitat a materials digitals i, en aquesta tercera sessió, les formadores ens han ampliat informació sobre aquest aspecte, introduint i diferenciant conceptes com “tecnologia d’assistència” o “tecnologia accessible”. Ja hi vaig parar atenció en el mòdul 2 a aquest tema, ja que la tecnologia està més que integrada en el nostre dia a dia i, en canvi, no m’havia parat a pensar en la seva importància quan s’ha de considerar el marc DUA.

Ens hem tornat a trobar en grups de treball i per organització, hem dedicat una estona a ajuntar-nos amb la parella i seguir avançant en la nostra proposta educativa. Hem fet juntes una revisió a la feina feta i hem comentat com seguir. Hem acordat trobar-nos de nou un altre dia i seguir treballant conjuntament cadascuna al seu ritme. Hem tornat a la sala de petit grup a l’hora pactada i ens ha servit per posar en comú la feina que està fent cada parella i veure si totes hem entès el mateix. També hem aprofitat per parlar de la carpeta d’aprenentatge individual, compartir en quin punt es troba cadascuna, explicar quin format està utilitzant, com està aprofitant la bastida conjunta… És tranquil·litzador compartir i veure com algunes de les companyes també mostren dubtes en els seus avenços.

Mòdul 4

La formació avança i amb un qüestionari a mig camí del curs, les formadores es troben que els hi ha calgut reajustar la seva planificació de cara al mòdul 4. Donades les respostes dels aprenents, han valorat la necessitat de tornar a explicar així com sortir de qualsevol dubte sobre les tasques finals, per poder encarar les últimes setmanes de curset i garantir els objectius de la formació.

Personalment, he agraït aquesta comprensió i és que han estat unes setmanes prèvies en les quals el suport amb les companyes ha estat clau per seguir avançant i trobar la confiança de nou en una mateixa. No obstant això, un feedback directe de les formadores et fa sentir segura del teu procés, és per això que les formadores han passat pel nostre petit grup de treball i ens han acompanyat en les nostres inquietuds.

Quant al meu objectiu personal d’anar ampliant un vocabulari precís i respectuós en el meu dia a dia, aquesta sessió síncrona afegeixo els conceptes de flexibilització i personalització. Esdevé primordial que li dediquem un temps al coneixement dels nostres infants per poder així després dissenyar les activitats un cop identificades les barreres així com les fortaleses de cadascú. L’altre idea que em cal tenir molt present és la importància dels objectius, i el fet que aquests siguin clars i compartits amb l’alumnat. L’aprenent ha d’entendre la seva fita a aconseguir i tenir-la present durant el seu procés d’aprenentatge, és per això que cal compartir-los i consensuar-los.

Ens hem tornat a trobar amb el petit grup per comentar i valorar aquest mòdul 4 amb la bastida com a guia. He compartit amb elles la importància que dono jo a les sis propostes que ens han presentat, per alinear la pràctica educativa al marc DUA. L’acollida i l’escolta així com l’inici del dia són rutines bàsiques a I3, comptant amb entrades relaxades que els permeten incloure’s al grup cadascú al seu ritme i acollir-los dedicant-li uns minuts a cada infant, ja que tenen 30 minuts per poder anar entrant. També l’organització del dia així com el fet de compartir els objectius a assolir, es presenten en l’espai de rotllana diari. De la mateixa manera, es fa ús de la rotllana com espai de tancament per recollir informació sobre l’activitat realitzada per saber com ha anat i poder reajustar la pràctica.

Mòdul 5

Juliol pauta nova. Actualitzacions proposades per a les directrius 3.0,

ajustar alineats al DUA, protocol ràpid d’alineació amb el marc DUA.

punts bàsics que ens han acompanyat a l’hora d’analitzar i reflexionar: organitzador grafic: 3 principis i nivells,

millora de la proposta, revisió…

de les directrius: fas alguna acció d’algun indicador.