Aquest dossier és el recull del procés personal d’aprenentatge que s’ha anat donant al llarg de la formació “Disseny Universal per a l’Aprenentatge Avançat (2024)”.

El primer apartat indica el punt d’entrada d’aquest procés d’aprenentatge, quines són les meves bases professionals així com les motivacions que fan endinsar-me en aquesta formació.

El segon punt inclou les reflexions que s’han donat al llarg de tota la formació; hores de debat, aprenentatges i dubtes que han anat sorgint a través dels diferents mòduls.

El tercer i últim apartat és el punt de sortida, en el qual es recullen les conclusions personals del procés d’aprenentatge que ha implicat la present formació.

Icones que simbolitzen el Disseny Universal per a l'Aprenentatge per a tothom.

Icones que simbolitzen el Disseny Universal per a l’Aprenentatge i representen l’accessibilitat per a tothom.