MÒDUL 1

Per tal de poder dur a terme la meva tasca docent, crec que és important poder augmentar el meu nivell de competència digital, assentant millor el coneixement certes competències que disposo o que conec de manera intuïtiva o molt bàsica.

Em cal seguir formant-me en aquest àmbit per tal de millorar e aspectes dels que sé poca cosa, com el cas de les qüestions de privacitat i protecció de dades. Espero que el curs em doni recursos i eines que no conec, i un nou marc de coneixement.

Personalment tinc molt pocs coneixements sobre Entorns Personals d’Aprenentatge, però penso que és una eina que ens pot ajudar a organitzar els nous aprenentatges i recursos que coneguem o generem, així com crear xarxa de treball en linia entre diferents docents i així poder realimentar-nos.

Penso que pot ser interessant transferir aquests coneixements dins la nostra tasca amb l’alumnat, per tal de donar-los eines  per “aprendre a aprendre” i treballar conjuntament amb els altres.