Al llarg de la meva vida professional com a mestra he fet servir sempre, em major o menor grau diferents recursos digitals. Pel fet de ser mestra d’educació especial en centres d’educació especial, de seguida em vaig acostumar a crear algun tipus de recurs amb l’ordinador. Sobretot documents amb imatges o que suposessin algun tipus de recurs visual, així com també vaig utilitzar molt el power-point, o el movie-maker, per tal de generar diferents recursos visuals o auditius pels meus alumnes. Amb el pas del temps, he passat d’utilitzar els disquets a fer servir pendrive, per posteriorment fer-ho gairebé tot al núvol o en espais compartits a la xarxa. He anat coneixent recursos i he après força de companys que en podien saber més que jo, així com hi he compartit recursos.

Pels que fa als meus punts forts, em considero una mestra que sempre ha anat creant i generant recursos, i utilitzo adequadament eines com processadors de textos, presentacions de diapositives, fulls de càlcul, editors senzills d’imatges/àudio/vídeo…  Per altra banda, acostumo a utilitzar eines de comunicació entre els diferents agents de la comunitat educativa com el correu, les videoconferències… I també eines digitals per tal de poder treballar col·laborativament amb els diferents companys i professionals, com el drive. En aquests dos aspectes em sento força segura.

Pel que fa als punts que caldria millorar, penso que actualment m’he quedat una mica desfasada en l’ús d’algunes eines. T’acostumes a fer les coses d’una manera i costa canviar, ja que et suposa anar molt perduda al principi, avançar a poc a poc… I acabes preferint utilitzar el que ja coneixes. En aquest sentit, penso que em cal actualitzar-me una mica en certs aspectes i conèixer noves eines d’edició que em donin noves possibilitats.

També penso que m’aniria bé saber utilitzar eines com el moddle com a docent, ja que només he utilitzats aquests entorns virtuals d’aprenentatge com a alumne. Pel que sigui, als centres on he estat i en els nivells que he treballat, no n’he hagut de fer servir mai, i necessitaria posar-me al dia sobre aquest tema.

En tercer lloc crec que em faria falta formar-me més en temes sobre les llicències d’ús d’imatges, fotografies… dels diferents recursos que et descarregues  a les xarxes. Sóc conscient que no tinc massa en compte el fet de tenir permisos d’ús. Em cal més coneixement sobre bancs de recursos de llicència gratuïta. També m’aniria bé formar-me més sobre protecció de dades, per tal de ser més conscient de l’ús que en faig, i tenir més clar què ens diu la llei de protecció de dades.

Per últim i quart aspecte a millorar, penso que faig poc ús de seminaris web relacionats amb tecnologies digitals. Em caldria participar-hi més i ser més conscient dels recursos que puc tenir al meu abast.

Per tant, crec que he de seguir millorant i avançant en la meva competència digital, per tal de poder fer la meva tasca docent de manera satisfactòria i ajustada a la realitat que vivim. Per tal de poder millorar un d’aquests quatre aspectes, he seleccionat tres càpsules formatives dins el web de formació docent en cultura digital: Itinerari EVA Moodle, Itinerari EVA Classroom i l’ Itinerari de seguretat i protecció de dades.

Les dues primeres càpsules em podran donar més coneixement sobre dos entorns virtuals d’aprenentatge prou comuns dins els nostres centres, i em donaria eines per utlitzar-los. Per altra banda, l’itinierari de seguretat i protecció de dades em donaria coneixements sobre un tema molt important, i em sentiria més segura a l’hora d’utilitzar les eines digitals. Aquesta formació també m’ajudaria a tenir unes conductes més adequades dins el mon digital.