1. M2A1_TASQUES AMB RECURSOS DIGITALS

 1.1 TASCA DE REALITZACIÓ A L’AULA

Unitat didàctica: L’univers (àrea de medi)

Curs/Cicle: 4rt de Primària/Cicle mitjà

Competències específiques:  

 • Anàlisi d’informació
 • Ús d’estratègies de cerca de dades
 • Ús d’eines col·laboratives (drive) per l’elaboració de documents
 • Consens i decisió en grup de respostes col·lectives

Objectius d’aprenentatge:

 • Cercar informació sobre els astronautes i les seves activitats en elements de suport audiovisual i de suport escrit.
 • Ser capaç d’emplenar la graella col·laborativa del drive

Metodologia: L’activitat està pensada per realitzar-se en grups petits de tres persones, dins de l’aula. Caldrà que analitzin la informació, cerquin el què se’ls demana i la registrin en un document de manera col·laborativa.

Activitat: ELS ASTRONAUTES

Sabem que viatjar per l’espai no és tan fàcil com sembla! Us proposem que busqueu informació sobre els astronautes, la seva preparació, la seva roba, què mengen…

 1. Mireu-vos aquest geniallynomés fins la pàgina 10.

2. Després consulteu les següents pàgines:

Els astronautes

La piscina on s’entrenen els astronautes

3. Un cop hagueu consultat aquestes pàgines entreu al document  i contesteu les preguntes següents:

 • Quina feina fan els astronautes a l’espai?
 • Com van vestits?
 • Perquè s’entrenen en una piscina?
 • Què mengen?
 • Com es fan el menjar dins la nau espacial?
 • Quin dia es va arribar a la lluna i com es deia la nau espacial?

Quan acabis, comenta les teves respostes amb els teus companys d’equip i escriviu una resposta conjunta per cada pregunta. Heu d’acabar d’omplir la graella!

Parleu de les curiositats que més us han cridat l’atenció amb els companys. Pacteu quina és la que us ha impactat més i escriviu-la al document.

2.2 TASCA DE REALITZACIÓ AUTÒNOMA A CASA

Unitat didàctica: Els números romans (àrea de matemàtiques)

Curs/Cicle: 4rt de Primària/Cicle mitjà

Competències específiques: 

 • Comunicar i representar procediments i resultats matemàtics utilitzant els números romans.
 • Ús d’eines digitals interactives per la realització de tasques i exercicis.

Objectius d’aprenentatge:

 • Conèixer la representació numèrica i les operacions bàsiques dels números romans.
 • Escriure i enviar un correu electrònic.

Justificació: L’activitat està pensada per ser realitzada a casa. Es treballa la competència de representació en l’àmbit matemàtic i la de competència digital. Caldrà que segueixin l’explicació interactiva i que resolguin els exercicis. Després enviaran un mail a la mestra per respondre la pregunta plantejada, treballant la competència escrita.

Activitat: CONEIXEM ELS NÚMEROS ROMANS

Et proposem una feina que t’ajudarà a conèixer els números romans. Si t’hi fixes, en veuràs molts al teu voltant, però saps com comptaven els romans, fa molt de temps? Tot seguit trobaràs uns blocs de tasques que podràs fer en tres dies, per anar practicant.

 1. Et proposem que descobreixis els números romans clicant aquí. Podràs practicar amb els exercicis que trobaràs i els podràs repetir tants cops com vulguis.
 2. Aquí et deixem dues fitxes per emplenar. Assegura’t que saps els nombres romans!                                       FITXA 1                           FITXA 2
 3. Els nombres romans tenen les seves pròpies normes. Entra a aquest recurs interactiu i segueix aprenent sobre els nombres romans. Trobaràs vídeos que t’ajudaran a entendre millor totes les operacions. Mira fins la diapositiva 10 i contesta aquestes preguntes:T’han semblat fàcils d’entendre, els vídeos?
  Podries explicar a algun membre de la teva família els números romans, després de fer aquestes tasques?

  Un cop tinguis les respostes les hauràs d’escriure en un correu electrònic i enviar-lo a laprofe@gmail.com

 4. Recupera el recurs del l’activitat 3 i ves a la diapositiva 11. Veuràs que hi ha quatre propostes d’activitats. Has d’escollir tres propostes i realitzar-les. Un cop tinguis les respostes les hauràs d’escriure en un correu electrònic i enviar-lo a laprofe@gmail.com
 5. Per conèixer el nostre sistema numèric (sistema Hindú-Àrab) hem d’entendre quin era el sistema numèric que utilitzaven les societats abans de nosaltres. Els números romans van acompanyar a la humanitat durant molt de temps.

Per què creus que finalment vam adoptar l’actual manera de contar? 

Un cop tinguis la resposta hauràs d’escriure un correu electrònic i enviar-lo a laprofe@gmail.com

1.3 REFLEXIONS

El fet d’haver d’utilitzar l’àrea digital dins la programació de l’aula és un fet que no se’m fa estrany, ja que acostumo a utilitzar força cops aquest tipus de recursos. Penso que dona una altra via d’accés a la informació, acostuma a motivar als alumnes i promou la seva competència digital.

Pel que fa als recursos, el més complicat és trobar material de qualitat en català. En moltes àrees és molt complicat o simplement no tens varietat. També és complicat de vegades que el recurs s’ajusti al que vols realment. En aquests casos, intento generar material, amb les eines que més conec. Ho considero necessari i important d’incloure en la programació d’aula.

En ocasions, les eines de les que disposa el centre o les connexions no són suficients, o donen molts problemes. Això és un factor que et pot fer tirar enrere d’utilitzar aquests recursos dins les teves programacions, per les dificultats de dur a terme les activitats amb condicions.

Pel que fa al fet d’haver de programa per casa, cal tenir en compte que l’alumne no tindrà el docent allà, i cal que sigui una tasca més de suport. És l’apartat que més em costa de programar, ja que prefereixo les classes presencials. Sense el docent es perd un element molt important i decisiu en l’aprenentatge.