UNITAT DIDÀCTICA: L’UNIVERS. La unitat té relació amb el projecte de l’univers de 4t de primària, i en vaig penjar una activitat al segon mòdul.

SISTEMA D’AVALUACIÓ: He creat un Kahoot per tal de completar la tasca del mòdul.

Havia utilitzat el Kahoot anteriorment, però no n’havia creat cap jo sola. Aquest cop he tingut en compte d’utilitzar imatges lliures de drets i de transcriure-les, per fer l’eina més accessible.

TIPUS D’AVALUACIÓ: Diagnòstica. La utilitzarem abans de començar el projecte i ens servirà per veure quin coneixements previs tenen dels continguts de la unitat. El curs passat van fer colònies a una “casa de cel” i serà interessant comprovar els seus coneixements actuals. S’utilitzarà el recurs pel seu component motivador i lúdic, amb les tauletes de l’escola,  de manera individual.

ENLLAÇ: Clicant a aquest enllaç, podreu començar a utilitzar el recurs.