MÒDUL 1 – ACTIVITAT 1

Estratègia digital del centre

El centre en el qual estic treballant aquest curs (IE Montseny) encara està elaborant, a través de la comissió del Pla Digital, el document sobre l’Estratègia digital del centre. Per tant, encara no es pot consultar. 

Tot i així, a continuació enumeraré els principals canals a través dels quals el centre fa les seves polítiques comunicatives: 

  • Pàgina web
  • Instagram 
  • Gmail (@iemontseny.cat) 
  • Classroom 

Exemples de comunicació

A continuació mostro dues maneres a través de les quals ens comuniquem al centre. 

El primer exemple és un missatge real a una alumna, la qual tutoritzo per desenvolupar el seu Projecte de Recerca:

Aquest segon exemple de comunicació és cap a altres docents per temes organitzatius: 

Aquests dos exemples mostren el canal principal amb el qual ens solem comunicar al centre (gmail). És un canal útil i en general proporciona bons resultats. Malgrat això, no podem pensar que això significa que els receptors hauran revisat els correus que han rebut immediatament. Hi ha una part de l’alumnat (i a vegades també del professorat) que no revisa el correu amb prou freqüència i, per tant, és necessari que si no hi ha resposta en un temps prudencial, es busquin altres mètodes per transmetre el missatge. Això, en conseqüència, també implica que el professorat ha d’ensenyar hàbits referents a la competència digital perquè aquest sistema comunicatiu sigui el màxim d’efectiu possible.

És important, per altra banda, mantenir sempre la comunicació des d’un caire privat si s’escau. A més, si el missatge es comparteix amb diferents persones, s’ha d’utilitzar l’opció d’enviar en còpia oculta, perquè les persones que siguin externes no tinguin accés a correus privats/interns. No és el cas d’aquests dos exemples, ja que els receptors són part del centre i tenen accés a aquesta informació igualment. Però si fos el cas d’un agent extern (per exemple, un familiar d’un alumne), caldria revisar la informació que es comparteix. 

Pel que fa a la seguretat física i psicològica dels receptors, també cal tenir en compte les hores en les quals es reben els missatges (procurant que arribin durant l’horari laboral-escolar). La informació que s’envia ha de ser la necessària i sempre amb un to respectuós. Si hi ha algun tema delicat, sempre és millor que la comunicació sigui en persona. Si això no fos possible per alguna raó, cal que el missatge tingui presents les necessitats específiques de la persona que el rep.