MÒDUL 1 – ACTIVITAT 2

Phenomenon Based Learning: https://www.youtube.com/watch?v=64s5-Tqs1ik&list=PLojIWF2RflCoBlr4-2ai3hqUl4OQ9Jhov&index=10

Per què heu escollit aquest seminari? Quins aprenentatges us ha aportat? Amb quin aspecte de la vostra pràctica docent el relacioneu?

He escollit el seminari sobre el Phenomenon Based Learning perquè crec que em cal desenvolupar la capacitat de relacionar metodologies d’ensenyament diferents de les tradicionals amb la competència digital. Són dos conceptes que solen estar molt relacionades, però, en la meva opinió, cal treure el màxim partit de la competència digital perquè els resultats de les noves metodologies siguin més positius. 

Com explica Marc Cerdà (part de l’equip directiu d’un centre escolar de Hèlsinki), la idea que defensa aquesta metodologia és que l’alumnat triï un tema de manera lliure en el qual està interessat. La feina del professor, en aquest sentit, és de guiar i ajudar-lo. Per poder-lo aplicar cal una motivació externa, en el cas d’aquesta escola és l’avaluació. El professorat ha de planificar el fenomen, però amb la finalitat que l’alumnat de manera autònoma pugui produir grans projectes.  

Per altra banda, Gerard Cabarrocas (professor d’un centre escolar de Hèlsinki) explica la importància de la distribució d’aula. Primer els introdueix el tema i el quadern de seguiment per veure la seva evolució (amb activació de coneixements previs, activitats, investigació…).

Les eines digitals en aquest tipus de metodologies són essencials per fer recerca, recollir informació, gestionar el treball en grup, avaluar, etc. Però cal que l’alumnat en faci un bon ús i que les eines proporcionades pel professor siguin realment útils. Quan els diem, per exemple, que han de fer recerca sobre un tema (sobretot quan són més petits), no els podem deixar que obrin el buscador de Google i ja està, sinó que part de la feina amb aquests tipus de metodologies és fer de guiar i ajudar a trobar les fonts necessàries per aconseguir els objectius plantejats, que després desenvoluparan d’una manera més autònoma. 

Al centre on estic treballant actualment dediquem 4 hores setmanals als projectes i, per tant, un dels aspectes sobre els quals vull informar-me més és com treure el màxim rendiment de les competències digitals (del professorat i de l’alumnat) per a desenvolupar els projectes.