ACTIVITAT INTERACTIVA

En el mòdul 5 del curs es proposa desenvolupar una activitat motivadora per l’alumnat, amb recursos interactius i dinàmics.

Com a professora d’anglès, el moment de presentar els famosos “Irregular verbs” i el Past Simple a l’alumnat sempre l’intento plantejar de manera dinàmica per motivar-los i que l’activitat de memorització no sigui feixuga.

Tenint en compte la diversitat de l’aula, on hi ha alumnes amb dislèxia o TDAH, els quals davant d’una memorització tradicional hi troben dificultats, presentar aquests tipus d’activitats sempre és útil per a comprovar si estan avançant en l’aprenentatge, però abans de plantejar-los l’examen, on senten molta més pressió.

En aquesta ocasió, després de treballar la teoria gramatical i de fer exercicis a l’aula, se’ls va proposar una llista de verbs que s’havien de preparar per poder resoldre el Quizizz. La llista de verbs per l’alumnat amb PI era més reduïda. Per a fer-ho, es va fer servir l’hora de desdoblament per a poder fer un millor acompanyament.

En les següents imatges podeu comprovar com el van dur a terme:

Podeu consultar el Quizziz creat en aquest enllaç.

Un punt fort d’aquest tipus d’activitats és la motivació que demostren, ja que constantment demanen fer-ne. La gamificació és una molt bona eina, en el cas del Quizziz és evidentment perquè a part de les preguntes, el mateix joc afegeix elements gamificats perquè competeixin entre ells.

Per altra banda, Quizizz permet fer noms de personatges anònims/aleatoris, això els ajuda que no se sentin exposats si cometen errors. A més, evito projectar en el projector els errors concrets de tots els alumnes, sempre prefereixo posar la mitjana de la classe, així solen sentir-se més còmodes.

A diferència del Kahoot, cada alumne pot anar responent al seu ritme, amb el temps que realment necessiten. Això ajuda també a fer un millor suport a la diversitat.

Finalment, cal tenir en compte que sempre que s’utilitza la tecnologia, poden sortir imprevistos. En aquest cas hi va haver un alumne que no tenia bateria al portàtil, però això va ser fàcil de resoldre.  En canvi, un altre alumne tenia l’ordinador espatllat i va haver de posar-se amb un company per a fer l’activitat.