Primera part: definició de l’activitat

Per desenvolupar aquest últim mòdul, he volgut ajuntar un fet que passa repetidament a la meva matèria, la qual és Anglès (secundària), i la millora d’un aspecte de la competència digital. 

L’alumnat en la meva matèria constantment utilitza (malgrat les indicacions del professorat) el traductor de Google com a eina per elaborar les seves activitats o consultar paraules/frases que desconeixen o que volen traduir. 

L’ús de les eines digitals és inevitable, i deixar d’utilitzar-les no és el propòsit d’aquesta activitat, però sí que en facin un ús conscient i adequat. 

En aquest cas la proposta és fer una anàlisi de com el Traductor de Google pot donar respostes errònies, normalment relacionades amb la literalitat de les paraules que selecciona, amb l’ús erroni de paraules polisèmiques o amb l’ús de frases fetes. En primer lloc, s’ensenya als alumnes una selecció de traduccions errònies del traductor. A continuació es poden consultar exemples (és una selecció que busca intencionalment cridar l’atenció de l’alumnat, per aquest motiu tenen un punt provocador): 

Un cop se’ls ha ensenyat la sel·lecció, es demana que posin a prova l’instrument. En petits grups, han de trobar 5 paraules/expressions/frases fetes que el traductor no tradueixi correctament. Poden fer traduccions tant  català-anglès, com anglès-català, castellà-anglès,  com anglès-castellà. S’adverteix a l’alumnat que el traductor sol fallar més en català. Per a poder decidir si realment la traducció és correcta, poden utilitzar altres eines com Wordreference.

Un cop els grups entreguen les seves propostes de traducció errònies, se seleccionen les més divertides per penjar-les a l’aula amb la intenció de recordar cada vegada que usen el traductor que no poden refiar-se’n cegament.

Segona part: reflexió per al disseny de l’activitat

Aquest apartat es pot consultar en aquest enllaç.

Tercera part:

Implementació

A continuació adjunto fotografies de l’aplicació a l’aula, concretament del moment posterior a l’activitat on pengen els cartells amb exemples de traduccions errònies.

Reflexió final 

Finalment, faig una valoració molt positiva de l’activitat. L’alumnat s’ha sorprès molt perquè ells pensaven que el traductor de Google era una eina fiable (malgrat els avisos previs del professorat). També han acabat veient la informació que Google guarda de les seves cerques i han quedat molt sobtats.

Com a punt a millorar de l’activitat, cal destacar que l’eina de Google cada vegada funciona millor i cada vegada costa més trobar errors, però no és impossible.

L’alumnat ha acabat fent reflexions molt adients sobre aquestes eines. Continuen trobant-les molt útils, però són conscients que no se’n poden refiar, proposen combinar-les amb diccionaris (online) i fer reflexions sobre la literalitat de la selecció de les paraules abans de traduir directament.