El meu Symbaloo

symbaloo

Fonts informació

M6_A1_INCORPORAR UNA PRÀCTICA DINS D’UNA SITUACIÓ D’E-A.

1. Quina una situació d’ensenyament-aprenentatge heu seleccionat de la vostra programació? Contextualitzeu-la. L’alumnat d’I5 durant el curs porta a terme el projecte la “Tele” l’objectiu d’aquest projecte és que l’infant…

CDD-A2

M5_A1_COMUNICACIÓ DIGITAL I ACCESSIBILITAT.

Comunicació digital escrita amb el tutor o la tutora. Limitació en l’ús del gmail degut a la dificultat de comprensió per l’idioma. A la reunió d’inici de curs, es podria…

CDD-A2

M4_A2_CRITERIS PER SELECCIONAR RECURSOS DIGITALS PER AVALUAR.

Les tecnologies digitals que s’utilitzen per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat en relació a l’unitat didàctica: Festes tradicionals: Diada de Sant Jordi són: KAHOOT: és una…

CDD-A2

M4_A1_L’AVALUACIÓ I LA RETROACCIÓ.

He emprat l’eina digital Google forms per dur a terme l’avaluació del’unitat didàctica: Festes tradicionals: Diada de Sant Jordi, adreçada a l’alumnat d’I5. L’avaluació serà sumativa la qual permet saber…

CDD-A2

M2_A1_DISSENYANT ACTIVITATS EMPRANT EINES DIGITALS.

DISSENY D’UNA ACTIVITAT DE REALITZACIÓ A L’AULA. Unitat Didàctica: Festes tradicionals: Diada de Sant Jordi. Alumnat: I5 (18 alumnes). Matèria: Llengua. Prèviament, hem elaborat a l’aula una pluja…

CDD-A2

M1_A1_ASPECTES TÈCNICS O METODOLÒGICS DE LA PRÀCTICA DOCENT DIGITAL_SEGONA TASCA.

En aquests últims anys,  l’ús de les TIC a l’àmbit educatiu s’ha accentuat. Cada cop més, s’està implementat l’ús de les tauletes, panells interactius o plataformes educatives per…

CDD-A2

El telèfon mòbil a peu d’aula: de la dependència a la independència

Si volem evitar la dependència del dispositiu, eduquem en la independència de l’aparell amb criteris, des de la pràctica a peu d’aula.

Fonts informació, Pendents

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas posuere semper eros sed dapibus. Ut ac porta massa, ac efficitur sapien. Proin lectus erat, mattis vitae dapibus non,…

Pendents

Reflexions Curs Portafolis digital i Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA)

MÒDUL 1 Què en sabem d’allò que s’anuncia com a objectius a aconseguir en aquest curs? Què esperem del curs? Què coneixem dels conceptes claus com Entorn Personal…

Experiències

Jornada d’inclusió digital

Mirem l’escola més enllà d’una arquitectura dins d’un determinat paisatge. És un ens viu, porós i com a tal, està en continu intercanvi amb el seu entorn. En…

Aplicació, Fonts informació