TASQUES REALITZADES DURANT LA BOOTCAMP9

ACTIVITAT FETA A CLASSE. CLAUER INSTITUT JOAQUIM MIR

FITXA de l’ACTIVITAT A L’AULA

REFLEXIÓ FINAL

En aquest curs he après a utilitzar una mica la impressora 3D. També he conegut quins materials són els més adients i quines utilitats pot tenir el seu ús en tots el àmbits de la vida.

La idea és començar a utilitzar-la amb l’alumnat plantejant petits reptes dintre del mòdul de projecte del cicle formatiu i aprofundir més endavant en el seu ús.