Títol: Mesurar l’alçada

Descripció:

Es crearà un aparell per mesurar alçades i fer gràfics d’alçada que podrem fer servir per a altres activitats a matemàtiques.

Objectius:

-Crear un aparell per mesurar l’alçada dels alumnes a partir del qual es pugui obtenir un gràfic d’alçades.