L’educació és molt més del que ens han mostrat, ensenyat i inculcat. A més, els temps canvien, evolucionem i apareixen noves maneres d’ensenyar. Des de fa diversos anys, les noves tecnologies han estat introduïdes en l’àmbit acadèmic. L’ús de les TIC tant en classe com a casa tant per a ensenyar com per a aprendre s’ha tornat essencial per a l’era tecnològica que estem vivint.

Tot això ha estat i està sent un hàndicap per als professors, ja que hem d’estar submergits en aquests canvis i estar formats en cada avanç tecnològic que ens permeti fer el nostre treball de forma més funcional i útil per als alumnes.

 

Dos punts forts de la pròpia pràctica docent digital:

Per una banda, utilitzo de manera diària eines digitals a classe. Algunes de les eines que uso sovint són el Power Point per a oferir la teoria de forma resumida i lúdica i Kahoot per a repassar conceptes fet que els alumnes gaudeixen molt.

Per un altra banda, utilizo diferents canals comunicatius.  Primer, per a la comunicació amb els companys de professió uso el correu electrònic XTEC i les diferents reunions mitjançant el Google Meet. Segon, per a comunicar-me amb els alumnes uso la platamorma del Ieduca, el Moodle i el correu electrònic corporatiu del centre. Tot depèn de la preferència dels destinataris.

 

Quatre possibles millores que considereu que podeu assolir:

Primera millora, afegir diferents eines digitals a l’aula per a realitzar activitats per a tenir més varietat de recursos.

Segona millora, Treballar diferents aplicacions per a oferir-los un model en cadascuna d’elles. Per exemple, usar l’aplicació de Canva.

Tercera millora, oferir als alumnes més eines digitals per a fer una mateixa tasca perquè pugui afavorir la seva creativitat i aconseguir resultats diferents amb altres perspectives des de plataformes digitals diferents.

Quarta millora, dedicar més temps a la creació de contingut digital per a complementar-ho amb els llibres tradicionals i oferir materials de qualitat des de diferents plataformes digitals de forma més fluida i útil.

 

En conclusió, els nostres alumnes són adolescents que han nascut en aquesta voràgine tecnològica i la seva capacitat és totalment nativa, és a dir, no els costa treball fer tasques amb dispositius tecnològics ni eines digitals. De fet, ells prefereixen treballar d’aquesta manera. No obstant això, nosaltres no tenim aquesta capacitat innata; però sens dubte hem d’adaptar-nos a les necessitats dels nostres alumnes i tenir la necessitat d’estar actualitzats en el sentit digital.

 

Una vegada consultada la página web del Departament d’Educació i buscar una formació per tal de millorar un dels aspectes tècnics o metodològics. M’agrada la càpsula formativa segon torn “Itinerari 1: Itinerari de Metodologia ABP amb tecnologia digital”. Personalment tinc molt bons resultats amb aquesta mitología dins de l’aula i crec que seria molt més beneficiós per als alumnes si afegís de forma continua les eines digitals que actualment em costen una mica incorporar-les en aquesta metodologia. Aquesta formació treballa la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes afegegint-li el component de les eines digitals. D’aquesta manera, utilitzem una metodologia que és realment útil per a l’ensenyament de forma actualitzada per a l’era tecnológica actual.  Els aprenentatges que em poden aportar són diversos i essencials, ja que en tenir experiència en l’ús d’aquesta metodologia em puc centrar en introduir tots els coneixements nous referents a les noves tecnologies i les seves diferents plataformes d’una forma que els resulti als alumnes interessant i pràctica.