La creativitat és una de les eines més útils per a l’adaptació a la realitat complexa i canviant que ens toca viure i per això, considerem de gran importància el bon ensenyament de les arts plàstiques a l’escola.

La nostra unitat didàctica està dirigida a l’alumnat de 5 anys, l’últim curs del segon cicle d’educació infantil. El nostre col·legi es diu 9 d’Octubre, està situat en un poble anomenat Palmera, a la Safor a la Comunitat Valenciana. La realització d’aquesta Unitat didàctica va sorgir a partir de l’assemblea dels dilluns, quan un dels nostres alumnes ens va contar que va ser a un museu on va descobrir multitud de quadres i autors. Comencem a parlar sobre el tema i un dels nostres alumnes ens va contar que a la seva mare li encantaven els quadres de Van Gogh i que li parlava molt sobre ell. Per això, decidim centrar el tema de la nostra unitat didàctica a l’autor Van Gogh.

Una de les activitats que realitzarem serà la següent:

Identificació dels quadres mitjançant la realitat augmentada: Aurasma

En aquesta activitat compararem dos quadres de Van Gogh. El primer quadre que veurem serà un de la primera etapa de Van Gogh, l’etapa en la qual el seu gran amic no l’havia traicionatçt. En canvi, el segon quadre serà de la seva segona etapa, després de la gran traïció del seu gran amic i d’amputació de la seva orella on l’autor treballa amb molts colors. D’aquesta manera, treballarem els diferents colors identificant els colors principals (primaris-secundaris) i observarem la tècnica de clar-fosc, descobrint i experimentant, així, amb els colors.
Després d’observar i conèixer els colors, experimentem amb ells observant que passa si ajuntem blau amb vermell, groc amb el blau…

Després de la identificació dels colors, mitjançant la realitat augmentada, amb l’aplicació anomenada aurasma una aplicació de Realitat Augmentada multiplataforma ja que disposa d’apps per a iphones, Android i aplicació web Aurasma Studio i que ens permet la visualització i la creació de continguts multimèdia com imatges, podrem veure els dos quadres de Van Gogh en les seus dimensions originals.

Posteriorment, començarem a realitzar la nostra pròpia elegint un dels dos quadres que haurem vist. Col·locarem diferents colors primaris en un full de paper i després col·locarem damunt del full de paper, film de cuina. Els nostres alumnes hauran de moure la pintura pel paper com vulguin fins que decideixin que la seva obra d’art ja està acabada. Finalment, col·locarem les obres d’art en una gran cartolina. També utilitzarem la PDI per buscar informació del Van Gogh on primer veurem una fotografia d’ell i intentarem plasmar fent un retrat amb ceres de colors i paper brut.

 

Algunes de les competències que es treballen en aquesta UD son les següents:

 1. Competència comunicació lingüístiques:

  ➔ Expressar-se: parlar, dibuixar, presentar treballs i conclusions
  ➔ Sociabilitat i respecte a les persones, a la diversitat. Ser obert i expressiu i interessar-se pel seu entorn.
  ➔ Cooperació, saber treballar en col·laboració, en equip en projectes conjunts, sol·licitar ajuda.

  2. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:

  ➔ Curiositat, imaginació. Actitud curiosa, observadora i crítica davant el que ens envolta… Formular-se preguntes, investigar. Gust per aprendre. Observar, llegir, buscar informació.
  ➔ Experimentar, explorar solucions diferents, distingir causes i conseqüències.

  3. Competència digital:

  ➔ Curiositat, imaginació, actitud curiosa, observadora i crítica davant el que ens envolta.
  ➔ Ús eficient de recursos: informació i coneixement.
  ➔ Informar-se: observar, llegir, buscar informació.

➔ Utilització de plataformes de realitat augmentada: Aurasma

4. Competència social i ciutadana:

➔ Adaptació a les circumstàncies canviants, a nous entorns. Disposició a aprendre.
➔ Control emotiu i de l’estrès. Intel·ligència emocional.
➔ Sociabilitat i respecte a les persones, a la diversitat. Ser obert i expressiu i interessar-se pel seu entorn.
➔ Solidaritat i participació en la vida democràtica de la comunitat. Sentit de servei a la comunitat.

5. Competència cultural i artística:

➔ Percepció: observació, escolta, anàlisi.
➔ Producció: exploració, expressió, creació, interpretació Recerca, reflexió, debat

6. Competència per a aprendre a aprendre:

➔ Construir coneixement.
➔ Autoaprenentatge i tècniques d’estudi. Reflexió, autoavaluació. Aprenentatge a partir dels errors.
➔ Ús eficient de recursos: informació, TIC, Utilitzar amb confiança les tècniques i els coneixements. Tenir bons hàbits de treball.

7. Competències autonomia i iniciativa personal:

➔ Autoconeixement i capacitat d’autocrítica. Aprendre a ser feliç, acceptar-se, sentir-se persona digna i capaç de prendre decisions i enfrontar-se amb les dificultats.
➔ Adaptació a les circumstàncies canviants, a nous entorns.
➔ Control emotiu i de l’estrès. Intel·ligència emocional. Capacitat per a expressar els sentiments.

 

Els objectius a perseguir son:

 • Treballar cooperativament (valor).
 • Treballar les tècniques que em après a l’aula.
 • Treballar els colors, el traç i la forma.
 • Treballar amb els materials que disposem.
 • Saber utilitzar adequadament l’aplicació Aurasma per poder visualitzar els quadres-
 • Utilitzar correctament la PDI.

 

Les pautes establertes en el model DUA, he tingut en conter les diferents característiques individuals del meus alumant (tenint a l’aula dos alumnes amb TEA i un a TDAH) realitzant una activitat tenint en compte aquestes característiques i fent que siga més inclusiva.

En quant al compromís, he intentat captar l’interès i la motivació de l’alumnat per a l’aprenentatge de la realitat augmentada a través del AURASMA.  Podien veure les diferents fotografies a través del mòbil ja que no disposàvem de tableta, i cadascú podi triar quin veure  fomentat, també, la col·laboració entre l’alumnat.

Pel que fa a les múltiples formes de representació  he realitzats opcions per a la percepció i la comprensió dels diferents objectius i aspectes anomenats anteriorment

Finalment, amb les múltiples formes d’acció i expressió, he incorporat estratègies per a adquirir els diferents objectius com ara parlar als ulls, alumnat tutora per a l’alumnat amb dificultats…

Respecte a la taxonomia de Bloom s’ha de tenir en compte que l’alumnat ha de comprendre i  acceptar i aplicar les estratègies que se li expliquen i aplicar-les per a poder utilitzar l’aurasma i així puga observar i plasmar el quadre que vulga.

 

Anàlisis i reflexió sobre la posada en pràctica

Després de la realització d l’activitat a l’aula, he pogut comprovar que resulta de gran satisfacció veure com l’alumnat s’implica en aquelles coses que, sovint, no realitza a l’aula.

Aquest fet m’ha servit per poder captar més la seua atenció i fomentar així la concentració de l’alumnat. Aquest recurs digital la vaig utilitzar a la carrer de magisteri amb gran grup però al utilitzar-la en un grup reduït aquesta vegada, m’ha permès veure tota aquella motivació que en un altre moment no vaig poder veure. A més més, puc dir que l’alumnat no fa fet mal us del mòbil en aquest cas i s’ha limitat solament a veure els quadres.

Algun problema que he vist amb la seua utilització ha sigut amb l’alumnat amb TEA, que no volia agafar ve la tableta i si no l’agafes ve, no es pot veure el quadre. Pel que respecta la resta de l’alumnat, han pogut controlar-ho perfectament.